Thalund Beslagsmedie, Indelukket 6, Vollerup 4200 Slagelse
         Gæstebogen